Praktische informatie


Deelname aan het Festival is gratis. Voorinschrijving (zo mogelijk voor 16 februari 2013) wordt wel aangemoedigd:

  • Zo weten wij op voorhand welke talen het meest succes hebben, en kunnen wij voor deze talen een grotere zaal voorzien, of zelfs een tweede sessie.
  • Wie ingeschreven is, heeft voorrang op de anderen als er plaats te weinig is bij één van zijn voorkeurtalen.

Het Talenfestival vindt plaats in het Centrum voor levende Talen (CLT), Dekenstraat 4, 3000 Leuven, op zaterdag 23 februari 2013, van 13 tot 19 uur.

De tentoonstellingen zijn toegankelijk van 13:30 tot 18:30.

De talenvoorstellingen beginnen stipt om 13:30, 14:45, 16:00 en 17:15. De voorlopige indeling van de talen vindt u in het programmaoverzicht.

embleem

Doelstellingen en objectieven:

  • het leren van vreemde talen bevorderen voor iedereen: kinderen, ouders, ook grootouders;
  • taaldiversiteit in de wereld bevorderen;
  • culturele diversiteit bevorderen door het leren van vreemde talen;
  • kinderen helpen en aanmoedigen om vreemde talen te leren;
  • tonen dat het leren van vreemde talen plezierig kan zijn;
  • zelden of nooit aangeleerde talen voorstellen aan het publiek;
  • aan de lokale gemeenschap een familiale leeractiviteit aanbieden;
  • nieuwe creatieve activiteiten en methoden voor taalonderwijs voorstellen.

Ons adres: info@talenfestival.be


Valid HTML 4.01 Transitional 2014-09-12